Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016)

 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών οργανωμένων ταξιδιών που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας https://worldpartytraveller.com/ πραγματοποιείται από την εταιρία ΑΘΩΣ ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ. Η εταιρία ΑΘΩΣ ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ ως υπεύθυνος επεξεργασίας σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς.

Στα πλαίσια, της δραστηριοποίησής μας ως Γραφείου Γενικού Τουρισμού, επεξεργαζόμαστε «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» που σας αφορούν (στο εξής καλούμενα ΔΠΧ), δηλαδή κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») και επομένως μπορεί να προσδιορίσει άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά του, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και την ελληνική νομοθεσία, όπως ισχύουν.

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας, ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, καλούντες και καλούμενοι τηλεφωνικοί αριθμοί, παραλήπτες μηνυμάτων SMS/MMS, στοιχεία τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, υπολογιστή, έξυπνου κινητού, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κ.λπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας, κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παραθέτει το είδος των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε κατά την επίσκεψη σας στην Ιστοσελίδα μας και σας ενημερώνουμε για το πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Όταν μας παρέχετε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα σας, τη διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες αυτές με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της Παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο ενοικίασης, πώλησης, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της  World Party Traveller https://worldpartytraveller.com/  ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς.

Για την δραστηριοποίησή μας ως Γραφείου Γενικού Τουρισμού στον τομέα της παροχής υπηρεσιών οργανωμένων ταξιδιών με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων εξ αποστάσεως έχουμε δημιουργήσει τον δικτυακό τόπο https://worldpartytraveller.com/  τους όρους χρήσης του οποίου μπορείτε να διατρέξετε https://worldpartytraveller.com/el/Article/terms.aspx . Δια της αποδοχής των όρων χρήσης και της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου αποδέχεστε, δηλώνετε και εγγυάστε, μεταξύ των άλλων, ότι εισάγετε αποκλειστικά ακριβείς και αληθείς πληροφορίες, όπου απαιτείται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων του ιστότοπου https://worldpartytraveller.com/, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και αποδέχεσθε ότι η παροχή ανακριβών ή/ και αναληθών ή/και ελλιπών πληροφοριών σε οποιοδήποτε στάδιο υπηρεσίας αποτελεί λόγο ακύρωσης της σύμβασης, καθώς και ότι δύναται να επιφέρει οποιαδήποτε άλλη συνέπεια προβλέπεται από τη νομοθεσία. Ως επισκέπτες - χρήστες του ιστοτόπου μας χρειάζεται να μας γνωστοποιείτε ορισμένες προσωπικές σας πληροφορίες, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρονται δια μέσω αυτού (όπως για παράδειγμα να λάβετε προσφορά ταξιδιωτικού πακέτου, να εγγραφείτε σε ενημερωτικά- διαφημιστικά δελτία, να επεξεργαστείτε μία παραγγελία)

Στο πλαίσιο αυτό συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Προσωπικά σας Δεδομένα , όπως:

Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης, ηλικία, συγγενικά πρόσωπα, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμό τηλεφώνων σας (σταθερό ή/και κινητό), άλλα ήδη επικοινωνίας όπως messenger ή viber, αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), αρμόδια Δ.Ο.Υ., αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία εκδόσεως και εκδούσα Αρχή τούτων, στοιχεία πιστωτικής ή/ και χρεωστικής κάρτας, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και IBAN.

Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν και μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies), όπως το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας. Αν χρησιμοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθμίσεις και την τοποθεσία σας.

Αν ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, θα συλλέξουμε υποχρεωτικά το όνομά σας και τη διεύθυνση email.

Αν επιλέξετε να κάνετε εγγραφή στο newsletter της World Party Traveller, θα συλλέξουμε τη διεύθυνση email σας όπως επίσης και κατά την επικοινωνία σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας και της φόρμας κράτησης.

Όποτε ζητούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ενημερώνουμε πάντα με σαφήνεια ποια από τα Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγουμε. Η πληροφορία αυτή θα σας παρέχεται μέσω ξεχωριστής δήλωσης περί απορρήτου, η οποία θα συμπεριλαμβάνεται, για παράδειγμα, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επικοινωνίας), ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία (newsletters), υπενθυμίσεις, έρευνες, προσφορές, προσκλήσεις για εκδηλώσεις, κ.λ.π. Ομοίως, συλλέγουμε ΔΠΧ, εφόσον επιλέξετε ως μέσο εξυπηρέτησης εξ αποστάσεως, το τηλεφωνικό κέντρο της επιχείρησης μας.

Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία εάν:

 • μας έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για τους σκοπούς της Επεξεργασίας (όπως περιγράφεται στη σχετική με την συγκεκριμένη επεξεργασία δήλωση περί απορρήτου. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, θα διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να ανακαλείτε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή ή
 • αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή
 • τα δικαιώματα σας περί προστασίας του απορρήτου δεν υπερτερούν του εννόμου συμφέροντος που επιδιώκουμε με αυτή την Επεξεργασία. Το εν λόγω έννομο συμφέρον θα σας γνωστοποιείται δεόντως στη σχετική με τη συγκεκριμένη Επεξεργασία δήλωση περί απορρήτου ή
 • αυτό απαιτείται από τον νόμο

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς. Μάς παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν συμπληρώνεται τις φόρμες επικοινωνίας και κράτησης που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας.

Ανήλικοι: Οι υπηρεσίες του ιστοτόπου οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας απευθύνονται  προς ένα γενικό κοινό, δεν στοχεύουν σε παιδιά και δεν συλλέγουν - εν γνώση τους - προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Σε περίπτωση που μας χορηγείτε ΔΠΧ τρίτων προσώπων (συγγενών, υπαλλήλων σας ή συνεργατών σας κ.λ.π) υποχρεούστε να διασφαλίζετε ότι αυτά έχουν συλλεχθεί δίκαια και νόμιμα και έχετε λάβει την απαιτούμενη ειδική προς τούτο πληρεξουσιότητα να ενεργείτε στο όνομα και για λογαριασμό τους (συμπεριλαμβανομένης και της παροχής συναίνεσης για λογαριασμό τους) ώστε να καθίσταται δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία τους από την εταιρεία μας.

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε οι ίδιοι, με τη θέλησή σας, κι αφού έχουμε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας (την οποία μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε), ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης ή προκειμένου να ληφθούν μέτρα μετά από αίτημά σας, πριν από την σύναψη της σύμβασης και πιο συγκεκριμένα:

Α. Για την παροχή υπηρεσιών οργανωμένων ταξιδιών: Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που είναι αντικειμενικά ουσιώδη και αναγκαία στα πλαίσια της παροχής και εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών που έχουμε αναλάβει έναντι των χρηστών μας και των συνεργαζόμενων με εμάς επιχειρήσεων.

Β. Για εξυπηρέτηση σας ως πελάτες / χρήστες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και για την διαχείριση παραπόνων. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που είναι αντικειμενικά ουσιώδη και αναγκαία για την εξυπηρέτησή σας, κατόπιν αιτήματός σας με στόχο την ενημέρωσή σας για τις τιμές και προσφορές και για την ολοκλήρωση της κράτησής σας με σκοπό την μεταφορά και διαμονή.

Γ. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα ΔΠΧ για τους ακόλουθους σκοπούς, για τους οποίους απαιτείται η συγκατάθεσή σας: Για διαφημιστικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες που τυχόν πραγματοποιήσουμε στο μέλλον, όπως και για την αποστολή προσφορών, συμβουλών εξοικονόμησης και χρήσιμων ενημερωτικών δελτίων.

Ακρίβεια και επικαιροποίηση των προσωπικών δεδομένων σας

Είναι σημαντικό για εμάς να διατηρούμε ακριβή και επικαιροποιημένα αρχεία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε αλλαγές ή σφάλματα στα Προσωπικά Δεδομένα σας το συντομότερο δυνατόν, επικοινωνώντας μαζί μας στο email: info@worldpartytraveller.com Θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι τυχόν ανακριβή ή παρωχημένα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγραφούν ή θα προσαρμοστούν αναλόγως.

Διατήρηση προσωπικών πληροφοριών

Διατηρούμε τα ΔΠΧ σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτό σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κατά τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης, καθώς και μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Συγκεκριμένα, το Γραφείο θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη αυτής με οποιονδήποτε τρόπο.

Στην περίπτωση που εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής newsletter τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται έως ότου μας ενημερώσετε ότι πλέον δεν επιθυμείτε να σας αποστέλλουμε newsletter, αποστέλλοντας σχετικό, e-mail στο info@worldpartytraveller.com οπότε και θα διαγραφούν άμεσα.

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα, σύγχρονα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Ενδεικτικά, ο ιστότοπός μας λαμβάνει τα αναμενόμενα μέτρα ώστε να εμποδίσει την απώλεια ή τη μεταβολή των προσωπικών σας πληροφοριών.

 • Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση SSL

Τα δικαιώματά σας

 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασηςστα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας.
 • Έχετε δικαίωμα διόρθωσηςανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με αίτημά σας στο email: info@worldpartytraveller.com Έχετε δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), συνεπώς μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.
 • Έχετε δικαίωμα φορητότηταςτων δεδομένων σας, συνεπώς μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, συνεπώς μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
 • Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, συνεπώς μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.
 • Έχετε δικαίωμα να επιλέξετε να μην λαμβάνετε Επικοινωνίες Marketing.

 

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που βασιζόμαστε στο νόμιμο συμφέρον μας και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση. Πρέπει τότε να το πράξουμε αν δεν πιστεύουμε ότι έχουμε νόμιμο επιτακτικό λόγο να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα με την αποστολή email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνσή info@worldpartytraveller.com με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Η ΑΘΩΣ ΕΛΛΑΣ  μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με σκοπό την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, παρέχοντας πάντα την δυνατότητα να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας.